Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

"Отделяне на небето от земята"

   "Отделяне на небето от земята" е отлично упражнение, което бихте могли да изпълните всеки път, когато се чувствате неразположени, вероятно защото сте настинали или се разболявате от грип.
   Ако сте лечители, то освобождава отрицателните енергии, които сте поели от някой ваш пациент.
   Освен че активизира дейността на далака и задвижва странните потоци, това упражнение е разтягане на тялото, което освобождава натрупаната излишна енергия и в същото време доставя свеж кислород до клетките.
   То отваря меридианите, изгонва токсичните енергии и стимулира движението на свежа енергия през ставите. 
  „Смятах, че аз съм изобретила това упражнение, но открих различни негови варианти в други страни, сред които Египет, Китай и Индия.
   Може би то се е предавало през вековете и културите, защото, ние инстинктивно изпълняваме тези движения за освобождаване на натрупаната енергия и навлизане на свеж прилив.


1. Застанете с ръце на бедрата с разперени пръсти.
2. Като вдишате дълбоко през носа, повдигнете ръце и с кръгово движение ги съберете пред гърдите — пръстите се докосват като в молитвена поза. Издишайте през устата.
3. Отново с дълбоко вдишване през носа, разделете ръцете си една от друга; протегнете едната високо над главата и я извийте в китката назад, сякаш изтласквате нещо над себе си; изпънете другата ръка надолу и я извийте в китката така, сякаш натискате нещо към земята Задръжте тази позиция, докато ви е удобно.
4. Издишайте през устата, като върнете ръцете пред гърдите в молитвена поза. Повторете, като смените положението на ръцете. Направете допълнително едно или няколко изтласквания в двете посоки.
5. Като приключите, пуснете ръцете си надолу и наведете тялото си от кръста. Останете в наведено положение с леко присвити колене, като два пъти поемете дълбоко дъх.
6. Бавно се изправете, изпънете раменете, като опишете с тях полукръг.

Уебсайт в alle.bg