Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Как да се освободим от хроничното главоболие

Следващият изометричен натиск помага за преодоляването на главоболието, както и за предпазването от него (време около 2 минути):

1.  Както седите, отпуснете рамене. Наклонете глава надясно, доближавайки ухото си до дясното рамо.

2.  Поставете дясната си длан върху дясната страна на глава­та. Поемете дълбоко въздух и притиснете ръката към главата. Натиснете силно и задръжте въздуха.

3.  Бавно издишайте напълно, извадете ръката си и наклонете глава още по-близо към дясното рамо. Повторете още два пъти.

4. Повторете към лявата страна три пъти.

5. Изправете глава и поставете възглавничките на пръстите си върху костите в основата на главата. Поемете дълбоко въздух и изометрично притиснете пръсти и глава едни към други.

6.  Отпуснете ръце в скута и отворете долната челюст, като издишате през устата. Поемете дълбоко въздух и изтеглете долната челюст навън, като издърпате долните зъби към горна­та челюст. Издишайте, отворете уста и отпуснете челюстта.

7.   Стегнете още веднъж челюстта. Издишайки, освободете главата и я оставете да падне напред към гърдите.

           8.  Поемете дълбоко въздух, обхванете главата с длани, като с върховете   на   пръстите   изтегляйте   главата   нагоре   и едновременно с това съзнателно я натискайте надолу. Докато издишате, отпуснете натиска на пръстите и позволете на гла­вата си да пада още по-надолу. Повторете два пъти. При пос­ледния път, издишайки, сключете пръсти на тила и с лакти при­тиснете главата надолу.


Уебсайт в alle.bg