Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Как да се разслабим, когато се усещаме сковани

Чрез опъването и разтягането на гръбнака, както и с отваря­нето на лопатките, акумулираното гръбначно напрежение въз­действа върху всички меридиани и чакри. Това освежава и про­гонва умората. (Време 1 до 2 минути.)

1. Застанете разкрачени така, че разстоянието между крака­та ви да бъде по-голямо от широчината на раменете.

2.  Поставете ръцете си на бедрата, над присвитите колене, и изправете раменете. Направете няколко дълбоки вдишвания. Позата наподобява на седене върху невидим стол.

3.  С изправена глава и изпънат назад таз, нагласете стъпалата си така, че коленете да бъдат точно над глезените, а ръцете и гърбът изпънати. По този начин образувате нещо като нап­регнат мост.

4.  Бавно протегнете едното рамо накръст и надолу към проти­воположното коляно. Повторете същото с другото рамо. Това е прекръстосващо упражнение. Ще почувствате обтягането през гърба. Можете да повторите няколко пъти.

           5. Бавно се изправете, като ръцете ви висят свободно покрай тялото, докато застанете в изправено положение.

Уебсайт в alle.bg