Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Как да избегнем сграбчването на страха

Когато сте обзети от страх, тревога или фобия, потупването по точката на меридиана на тройния енергетизатор, който управлява реакциите за борба или бягство, моgе да облекчи със­тоянието ви:

1.  Започнете да почуквате върху гърба на ръката си, по средата на разстоянието между китката и пръстите, около мястото, където се съединяват костите на безименния пръст и кутрето. Почуквайте около една минута.

2. Ако все още ви е страх, започнете да почуквате и по другата ръка.

Дори при дълготрайна фобия постоянното използване на тази техника започва да променя установения енергиен модел.

Уебсайт в alle.bg