Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Как да разсеем следите от травмиращ спомен.

   Подобно на мините, оставени в земята след война, защитните реакции, които мобилизирате по време на травматична ситуация, трябва да се разсеят и изчистят, за да може животът да се възстанови изцяло. Често наблюдавам, че някаква ранна травма е причина за задръжка в полето на навиците. Травмата може да бъде физическа или емоционална. Всички сме били наранявани по един или друг начин и в стремежа си да ни предпазят хипоталамусът и тройният енергетизатор често се заключват в остарели защитни стратегии и така сковават цялото поле. Това положение продължава да ни ограничава, макар че ние още преди десетилетия може да сме намерили пътя за излизане от дадената травмираща ситуация.
   В момента може да не си спомняте за подобна травма от миналото, която да задържа развитието ви, а възможно е сега да не е времето за това, но когато то дойде, обърнете се към следващите две техники.


   Това е една от най-мощните и важни техники, които познавам, за промяна на нефункционалните реакции, поддържани от полето на навиците.

Не можете да мислите ясно, ако кръвта се е оттеглила от предния мозък и е отишла в крайниците за съпротива или бягство. Всеки път обаче, когато сте в стресова ситуация и успеете да задържите кръвта в предния мозък, вие демонстрирате на мозъка нова стратегия и така навикът започва да се променя. Колкото повече организмът се приучава да толерира увеличаващи се стресове, преди да реагира, мобилизиран за съпротива или бягство, толкова повече ще се подобрява и здравословното ви състояние. 
   Припомнете си ситуация от миналото или настоящето, която е болезнена за вас или ви въздейства емоционално. Хванете невроваскуларните си точки поне за три минути (не забравяйте също, че това е много ефикасна техника, която можете да използвате всеки път, когато загубите почва). Изберете някой от следните начини за държане на точките. И трите са подходящи, но може за вас някой да се окаже по-добър от останалите. (Време — поне 3 минути.)

• Поставете пръстите на двете си ръце върху челото и опънете кожата. Върнете пръстите обратно върху челните си невроваскуларни точки и починете.

• Използвайки същите точки, кръстосайте ръце една върху друга, като пръстите са върху противоположните невроваскуларни точки, и издърпайте кожата встрани. Кръстосването на ръцете помага на енергиите ви да се кръстосат от едната страна на тялото към другата. С кръстосани ръце поемете дълбоко дъх и се отпуснете. Или:

• Поставете едната си ръка върху челото, а другата отзад, на тила. Поляритетът между ръцете ви създава енергийна връзка между предната и задната част на мозъка, провежда енергията през хипоталамуса и успокоява страховете точки на бъбречния меридиан.

   Разбира се, можете да помолите свой приятел да хване невроваскуларните ви точки по някой от изброените начини, а вие ще можете да се отпуснете напълно.
   Разиграйте отново неприятния си спомен на въображаем киноекран или го разкажете като история, докато държите точките. Не се опитвайте да променяте историята, не се настройвайте позитивно към нея. Потънете в нея. Накрая кръвта ще се върне към мозъка, реакцията за съпротива или бягство няма да се задейства, а емоционалната травма от историята ви ще намалее. Техниката не само премахва емоционалното въздействие на спомена, но също така прекъсва веригата спомен— чувство— защитна реакция във вашето поле на навиците.
   Следващия път, когато си спомните случката, вероятно ще установите, че тя има много по-слабо въздействие върху вас. Тялото ви няма да реагира автоматично, както преди. Ако споменът все пак продължава да предизвиква травмиращи реакции или вие имате някакви останали негативни чувства, повторете още веднъж стъпките. По този начин в крайна сметка ще стигнете до момент, когато споменът вече няма да бъде мъчителен за вас.


Уебсайт в alle.bg