Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Други бързи техники

Следващите пет упраж­нения напомпват нов живот в тялото ви, като задвижват странните канали. Те могат да бъдат практикувани индивидуално или в комбинация, за да възвърнете контрол върху състоянието си, ако сте го „изпуснали". Започне­те с Трите потупвания и Закопчаването на ципа.

1. Скачете вашите Ин и Ян " Очакване"(време: между 1 и 2 мин). За разлика от меридианите странните потоци нямат свои акупунктурни точки. Но като държите определени ин и ян акупунктурни точки, всички странни потоци ще бъдат стимулирани, което ви дава огромен прилив на оздравителна енергия. Моите любими ин и ян точки с универсално предназначение са на пъпа и на третото око.

а. Поставете средния пръст на едната ръка върху пъпа, а другия - между веждите си (точката на третото око).

б. Притиснете, а след това леко изтеглете и двата пръста нагоре, задръжте в това положение няколко минути. Тази техника задвижва странните потоци, заздравява полето на аурата и ви кара отново да изпитате чувство за цялостност.

2. Влейте радост в тялото си (време: 15 сек). Вие може би сте усещали как енергията ви изпълва, ако в стаята влезе някой, към ко­гото храните топли чувства. Ето толкова бързо реагират вашите странни потоци. Въображението ви също би могло да ги задейства.

а. Представете си, че ви изпълва чувство на щастие, и ефектът върху странните ви потоци ще бъде моментален.

б. Или си представете, че някой, който би ви накарал да се чувст­вате щастливи, току-що ви е поздравил.

в. Позволете си да почувствате радост от това, че сърцето ви   бие, че белите ви дробове дишат и че виждате.

3. Изпратете цвят в тялото си (време: 15 сек или малко повече). Извикайте във въображението си цвят, който харесвате. Представе­те си, че цветът плува около вас и навлиза във всяка клетка на тя­лото ви. И отново ефектът най-често е мигновен.

4. Разпратете прошка в тялото си (време: минута или малко повече). Извикайте в мислите си ситуация, при която сте се ядосали на себе си или на някой друг. Енергиите на разочарование или яд са натрупани в клетките ви. Докато не простите, не бихте били способни да се почув­ствате напълно здрави. Но ако в един момент си представите как биха изглеждали нещата, ако изпитате чувство на прошка, вашите странни потоци ще разпространят това чувство навсякъде в тялото ви. Правете го достатъчно често и ще  откриете,  че  започвате да ставате по-великодушни.

5. Заредете тялото си с чувство на благодарност (време: колкото же­лаете). Извикайте във въображението си човек или ситуация, на които се чувствате благодарни. Чувството на благодарност е едно от най-мощните духовни средства на лечение. Разпратете това чувство по ця­лото си тяло. Кажете „благодаря" на сърцето си, дробовете си, бъбреците си, на всичките си органи. Благодарете на краката си, че се движат. Постарайте се да ви стане навик по няколко пъти дневно да концентрирате вниманието си върху чувството на благодарност. С из­пълнено с благодарност сърце, с лечебната сила на ръцете и с Дневния енергиен режим вие се намирате на пътя към доброто здраве.

Лечебното въздействие на оптимизма, ентусиазма и чувството за хумор са доказани при лабораторни изследвания.

Отваряне на илеоцекалната клапа.

Една определена клапа, която на пръв поглед създава хаос в организма, всъщност задейства стресовите реакции. Илеоцекалната клапа е разположена между тънките и дебелото черво от дясната страна на тялото и се управлява от бъбречния меридиан. Тя се отваря и затваря ритмично, преработвайки отпадъчните вещества не само от храната, но и от хормоните и другите химични вещества, които непрекъснато се изливат в кръвоносната ви система.

Ако бъде нарушен нейният ритъм на отваряне и затваряне, е възможно да последват ред здравословни нарушения. Проблеми с клапата могат да мимикрират в десетки други заболявания. Ако не се елиминират токсините, те могат да се натрупат в организма и да предизвикат проблеми навсякъде в тялото, макар че източникът е нарушената функция на илеоцекалната кла­па. Нарушения в храносмилането, гръбначни болки, токсични състояния в бъбреците, бронхити, дори екземи могат да се повлияят положително от възстановяването на функциите на илеоцекалната клапа. Когато другите средства не действат, струва си усилието да проверите и рестартирате илеоцекалната клапа. За щастие това става много лесно и вие бихте могли да направите енергиен тест, за да разберете дали тя се нуждае от рестартиране. Не е задължително обаче да правите енергиен тест, за да рес­тартирате клапата, тъй като техниката ще подейства като добре направен масаж. За да рестартирате илеоцекалната клапа (време по-малко от половин минута):

1. Поставете дясната си ръка на дясната тазова кост, като малкият ви пръст опре на вътрешния й ръб. Ръката ви се намира точ­но над илеоцекалната клапа.

2. Поставете лявата си ръка на същото място от лявата страна на тя­лото. Там се намира т. нар. клапа на Хюстън, като рестартирането на двете клапи създава синхрон помежду им.

3. Масажирайте с натиск, като бавно изтегляте пръсти нагоре до 15— 16 см с дълбоко вдишване.

4. Изтръскайте енергията от пръстите си с издишване и се върнете в изходно положение. Повторете около четири пъти.

5. Завършете, като с натиск приплъзнете пръсти надолу един път.

6. Завършете с Трите потупвания.

Енергийният тест за определяне дали илеоцекалната клапа се нуждае от рестартиране се състои в следното: поставете дясната си ръка с изправена длан и пръсти върху клапата и направете теста за обща индикация. Поставянето на ръката върху клапата се нарича терапевтична локализация. Вие бихте могли да тестувате която и да е част от тялото си, като поставите ръката си или трите си пръста, събрани заедно, върху областта, която из­питвате. След това приложете далачно-панкреасния или теста за обща инди­кация. Ако тестът се окаже слаб, значи има проблеми с енергията в тази об­ласт.

Ако след като сте рестартирали илеоцекалната клапа тестът все още е слаб, може да приложите друга техника в легнало положение. Натиснете в дълбочина с пръстите на двете ръце мястото на илеоцекалната клапа и приближете дясното си коляно много бавно и преднамерено към тялото, до­като се получи ъгъл от 90°. Позата е неудобна, но има ефект на внезапна промяна на енергията в задръстената клапа.

Освобождаване на диафрагмата.

Преди няколко години забелязах, че след работа с диафрагмална херния във всички посоки се разпростираше енергийна експлозия, произтичаща от средната част на тялото. Резултатът беше позитивна промяна в енергиите, свързана с по-доброто разпределяне на кислорода. Диафрагмата е тънка, но яка мускулна ципа, отделяща гръд­ния кош от коремната област. Тя буквално издухва кислород навсякъде в тя­лото подобно на вентилатор. Техниката за херния отваря пространство за кислород и енергия, като избутва навън полето на аурата и дава на пациен­та усещане за лекота.

По-ефективното нахлуване на кислород в организма подобрява функционирането на всяка клетка, жлеза и орган. Диафрагмата обаче става много консервативна по отношение на разпределението на кислорода при наличи­ето на стрес. Това ви прави уязвими към множество заболявания — от сърдечно-съдови смущения до рак. Ракът например не може да се развие в област, добре снабдена с кислород. Поради тази причина адаптирах техниките за диафрагмална херния към по-обобщена методика за освобождаване на диафрагмата. Това много просто упражнение, което може да бъде изпълне­но от всеки за по-малко от минута, веднага снабдява тялото с кислород. Чес­то хората са изненадани, когато почувстват силата на кислорода, който си проправя път в някои области на тялото им, където обикновено не чувстват присъствието му. Тази техника също подобрява циркулацията, предизвиква пулсация на енергийното поле и възстановява „потока на пояса" — стран­ния поток, който поддържа свързани енергиите между горната и долната част на тялото.

Това упражнение е добре да се изпълнява всеки ден, но е особено ценно, когато чувствате неразположение. Макар че не е необходимо енергийно тестуване, можете да извършите терапевтична локализация, за да опреде­лите дали диафрагмата функционира правилно. Съберете палеца с показа­леца и средния пръст на едната ръка и натиснете в дълбочина мястото, къ­дето се намира диафрагмата — на средната линия на тялото, там, където свършват ребрата на гръдния кош. Помолете вашия партньор да тестува енергийно другата ви ръка. За да освободите диафрагмата (време — около минута):

1. Притиснете диафрагмата с лявата ръка и поставете дясната върху нея. Прилепете лакти към тялото си, сякаш прегръщате средната част на торса.

2. Поемете дълбок дъх и бутайте тялото към ръцете си, а с ръцете натискайте тялото. Задръжте дъха си и натискайте. Колкото по-дъл­го задържите дъха си, толкова по-добре.

3. Издишайте естествено и отпуснете ръцете си. Отпуснете се. Повто­рете три пъти.

4. Вдишвайки, обхванете с дясната ръка лявата част на кръста с раз­перени пръсти. Издишвайки, изтеглете пръсти към пъпа с натиск. Повторете няколко пъти.

5. Повторете няколко пъти, като с лявата ръка обхванете дясната страна на кръста.

Уебсайт в alle.bg