Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

"Енергийно тестване"

Тъй като предубежденията биха повлияли на теста, по-добре не се опит­айте да предполагате какви ще са резултатите. Фините енергии са много податливи на мислите ви, затова изчистете колкото можете съзнанието си, преди да пристъпите към тестуването. Ако някой от участниците е жаден, първо да изпие чаша вода. Водата провежда електричеството, а дехидратацията пречи на енергийния поток. Освен това попитайте човека, когото ще тестувате, дали има някакви наранявания, които биха могли да се травмират при натиска върху ръката. Ето как се провежда самият тест на меридиана на далака:

1. И двамата поемете дълбоко дъх. Издишвайки, се освободете от всички очаквания.

2. Подлагащият се на теста отпуска ръцете си покрай тялото, като па­лците допират страничната част на краката, а пръстите сочат надо­лу.                                                 

3. Провеждащият теста промъква ръката си между ръката на тестувания и тялото му, точно над китката.

4. Тестуващият моли тестувания да държи ръката си изпъната, в лакъ­тя също. Често използвам думите: „Не ми позволявай да отдалеча ръката ти от тялото."

5. Тестуващият оказва натиск за една-две секунди и бавно издърпва ръката си.

Без никакво усилие от страна на двамата участници ръката или ще се дръпне настрани, или ще остане като блокирана на място. Възможно е също при натиска мускулът, през който протича енергията, да се дръпне леко встрани, но веднага ще отскочи обратно. Не се напрягайте твърде много да държите ръката си изпъната, защото ще включите други мускули; ако сте из­питващият, не се опитвайте да отделите ръката на другия от тялото. Това не е състезание, нито е съревнование за доказване на мускулна сила. Ако по­токът от енергия тече свободно, при натиска ръката на тестувания ще оста­не на място или ще се отклони за малко и ще отскочи веднага обратно.

Ако ръката се отклони и не отскочи веднага обратно, енергийният тест показва слабост в мускула. В такъв случай го засилете го чрез енергични почуквания или масажиране на точките на далачния меридиан и повторете теста. (Всъщност, ако се усещате предразположени към изтощение, инфекции или заболявания, бихте могли да поддържате силата на този меридиан чрез постоянно потропване върху точките му.) След като сте ги почукали, тестът може да отчете силен меридиан. Ако тестът отново покаже слаб резултат, вероятно енергиите ви са твърде задръстени. Не из­падайте в тревога. Преминете директно към следващата глава, която предла­га няколко техники за отпушване на енергийното ви поле, и после отново се върнете тук, за да довършите тази глава.

Енергийно тестуване без партньор. Идеята за това се роди спонтанно, защото понякога имах нужда от енергиен тест, а около мен нямаше никой точно в този момент. Взех си от един спортен магазин гиричка и установих, че мога да я вдигам, ако я държа право пред мен и ако имам положителни мисли; когато имах потискащи мисли, не можех да я вдигна. (Споменатите експерименти в Станфорд и Принстън показаха, че мислите генерират фина енергия, която въздейства на материята, по същия начин ведрите или потис­кащи мисли влияят върху мускулите.)

Поставях гирата върху кухненски бюфет на височината на раменете ми. Протягах ръка напред, хващах гирата и се опитвах да я вдигна. Ако исках да експериментирам с конкретна храна или витамин, държах продукта в една­та си ръка, а вдигах гирата с другата. Енергията на храната влияеше върху моите енергии точно толкова активно, колкото ведрите или депресивни мис­ли. Отчитах влиянието на продукта върху енергийното ми поле в зависи­мост от това дали можех или не можех да вдигна тежестта. Тъй като гирата по естествен начин поражда силен натиск по посока на гравитацията, тя може да бъде много обективна мярка за всичко, което се тестува чрез нея.

От критично значение обаче е да се използва гира с подходящо тегло, така че да можете да я вдигнете с опъната пред себе си ръка и да мислите за нещо положително, а не да допуснете отрицателни мисли.

Разработени са и други начини за енергийно тестуване без партньор. Понеже повечето от тях изискват едновременно да се поражда и да се устоява на натиск, да бъдеш и тестуващ, и тестуван, много е трудно да се изведе обективен резултат, освен ако човек не е много опитен. Един от методите, с които аз експериментирам, се нарича „човешко махало" и се състои в следното: Тестуваният предмет се поставя на стомаха, като вие сте изправени и поддържате предмета с двете ръце. Оставате неподвижни, концентрирате се, поемате дълбоко въздух и издишвате. Ако след няколко секунди се почувствате привлечени в посока на предмета, т. е. напред, това е показател, че предметът е в хармония с вашите енергии. Ако усетите, че се наклонявате назад от тестувания предмет, това е показател, че той е в конфликт с вашите енергии.

Уебсайт в alle.bg